BJA_personenauto-b.webp

Het verschil tussen financial lease en short lease

In het kort...

Shortlease ook wel bekend als kortlopende lease of huurabonnement, is een lease optie voor een korte periode. In tegenstelling tot financial en operational lease, dat vaak gericht is op langere termijnen, is shortlease ontworpen voor flexibiliteit op de korte termijn. Bedrijven en particulieren kunnen gedurende een paar maanden tot enkele jaren leasen zonder zich vast te leggen op langdurige contracten.

Bent u op zoek naar een lease auto, maar twijfelt u tussen de lease alternatieven? In dit artikel zetten wij de drie meest gebruikte lease alternatieven op een rij:

  1. Shortlease
  2. Operational lease
  3. Financial lease

Shortlease

Shortlease is de meest flexibele lease variant dat voornamelijk gericht is op een periode tussen 1 en 12 maanden (lees: korter dan een jaar).

Shortlease kun je het best vergelijken met huur op abonnementsbasis. Je betaalt iedere maand tot je opzegt (maandelijkse opzegtermijn). Standaard onderhoud komt voor rekening en risico van het verhuurbedrijf.

Aan het einde van de huurperiode gaat het voertuig terug naar het verhuurbedrijf. Het wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven die tijdelijk extra voertuigen nodig hebben, zonder de voertuigen zelf te willen aanschaffen ( = flexibele schil ).

De shortlease tarieven zijn een stuk voordeliger dan de gebruikelijke huurtarieven, maar minder gunstig dan financial of operational lease.

Operational Lease:

Operational lease komt eigenlijk op hetzelfde neer als shortlease, maar dan voor een periode langer dan 1 jaar.

Ook hier is de verhuurorganisatie belast met standaard onderhoud en gaat het voertuig aan het einde van de lease periode terug naar het verhuurbedrijf.

De tarieven zijn gunstiger dan bij shortlease, maar de looptijd van het contract is langer.

Financial Lease:

Financial lease is over het algemeen de voordeligste manier van leasen.

Bij financial lease huur je een wagen voor een lange tijd. Vanaf aanvang van financial lease wordt je economisch eigenaar van het voertuig. Dat wil zeggen dat alle waardedalingen (bijv. schade en afschrijvingen) voor rekening van de lessee (huurder) komen. Aan de andere kant: waardestijgingen door bijvoorbeeld schaarste komen ten gunste van de lessee.

In een financial lease constructie is de lessee verantwoordelijk voor het onderhoud van de auto.

Aan het einde van de leaseperiode kun je die auto voor een bepaald bedrag (over)kopen.

financial vs operational lease.jpg

Belastingaspecten (fiscaal) en verzekeringen

Een belangrijk punt om te overwegen bij het kiezen tussen financial lease en Short lease zijn de belastingen. Hieronder kort de verschillen.

Fiscale aspecten shortlease en operational lease

Bij Shortlease zijn de maandelijkse huurbetallingen fiscaal aftrekbaar.

Aangezien de verhuurder eigenaar blijft van het voertuig, kunnen waardedalingen (afschrijvingen) niet ten laste van de winst worden gebracht.

Wegenbelasting, verzekeringen en BPM komt in beginsel voor rekening van de verhuurder / het lease bedrijf.

Wel dient er rekening gehouden te worden met bijtelling. Je betaalt bijtelling als er meer dan 500 km per jaar privé in de zakelijke leaseauto wordt gereden.

Fiscale aspecten - financial lease

Bij aanschaf van het voertuig via een financial lease constructie, activeer je het voertuig op de balans. Vervolgens kun je rente en afschrijvingen ten laste van de winst brengen. Daarnaast kun je mogelijk profiteren van een aantal extra aftrekposten zoals de KIA (kleinschalige investeringsaftrek).

Wegenbelasting, verzekeringen en BPM dient de lessee (jijzelf) te regelen en te betalen.

Net als bij shortlease en operational lease dien je rekening te houden met eventuele bijtellingen voor prive gebruik.

Meer info over lease alternatieven?

Neem contact met ons op.

Contact